ανανεάζω

ανανεάζω
(Α ἀνανεάζω) [νεάζω]
ξαναγίνομαι νέος, ξανανιώνω.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ἀνανεῶν — ἀνανεάζω become young fut part act masc voc sg ἀνανεάζω become young fut part act neut nom/voc/acc sg ἀνανεάζω become young fut part act masc nom sg (attic epic ionic) ἀνανεάζω become young fut part act masc voc sg ἀνανεάζω become young fut part… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνανεάζον — ἀνανεάζω become young pres part act masc voc sg ἀνανεάζω become young pres part act neut nom/voc/acc sg ἀνανεάζω become young pres part act masc voc sg ἀνανεάζω become young pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνανεάζοντα — ἀνανεάζω become young pres part act neut nom/voc/acc pl ἀνανεάζω become young pres part act masc acc sg ἀνανεάζω become young pres part act neut nom/voc/acc pl ἀνανεάζω become young pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνανεάζουσιν — ἀνανεάζω become young pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀνανεάζω become young pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀνανεάζω become young pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀνανεάζω become… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνανεάζειν — ἀνανεάζω become young pres inf act (attic epic) ἀνανεάζω become young pres inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνανεάζεσθαι — ἀνανεάζω become young pres inf mp ἀνανεάζω become young pres inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνανεάζουσα — ἀνανεάζω become young pres part act fem nom/voc sg (attic epic doric ionic) ἀνανεάζω become young pres part act fem nom/voc sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνανεάζουσαν — ἀνανεάζω become young pres part act fem acc sg (attic epic doric ionic) ἀνανεάζω become young pres part act fem acc sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνανεάζων — ἀνανεάζω become young pres part act masc nom sg ἀνανεάζω become young pres part act masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνανεῶ — ἀνανεάζω become young fut ind act 1st sg (attic epic doric ionic aeolic) ἀνανεάζω become young fut ind act 1st sg (attic epic ionic) ἀνανεόομαι renew pres subj act 1st sg ἀνανεόομαι renew pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”